બલદેવપરી બ્લોગ: શૈક્ષણિક વેબસાઈટ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 26 August 2012

શૈક્ષણિક વેબસાઈટ
 1. અહી તમને pdf   doc  અને ppt  ની અસખ્ય ફાઈલ મળશે  ક્લિક કરો
 2. દુનિયાને જુવો એક ક્લિકમાં  અહી ક્લિક તો કરી જુવો 
 3. વિજ્ઞાનમાં  અનિમેશન જોવા માટે અહી ક્લિક કરો ને એનીમેશન જોવો 
 4. શીખો પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન   ક્લિક કરો 
 5. M.Sc B.Sc  maths  નો અભ્યાસક્રમ ના ટોપિક   ભણવા માટે ક્લિક કરો
 6. M.Sc અને B.Sc Sci નો અભ્યાસક્રમ ટોપિક ભણવા માટે  અહી ક્લિક કરો
 7. વિજ્ઞાન ના પ્રોજેકટ અને વિજ્ઞાનમેળા  અહી ક્લીક કરો 
 8. ઉચ્ચ અભ્યામાટે  અહી ક્લીક કરો 
 9. ઉચ્ચ અભ્યાસ ના વીડીઓ જોવા માટે  ક્લિક કરો
 10. વિજ્ઞાનમેળા તેયારી માટે ક્લીક કરો 
 11. HOMEMADE PROJECT  
 12. અભ્યાસક્રમ ને લગતા વીડીઓ પ્રોજેક્ટ  અને રમકડાંના ખજાનો એ પણ ગુજરાતીમાં વિડીઓં  અને હિન્દી માં કેટલીક પુસ્તકો પણ    અહી ક્લિક કરો    
ગણીત વિજ્ઞાન મેળા માં મદદ રૂપ થાય તેવી કેટલીક વેબસાઈટ                                                                                                  http://www.sciencebuddies.org/ 
www.all-science-fair-project.com  

<—આ વખતે એવી વેબસાઇટ્સ વિશે જાણકારી મેળવીએ જે પ્રાઇમરીથી લઈને સેકન્ડરી અને હાયર એજયુકેશનના વિધાથીર્ઓ માટે ઉપયોગી બનશે.
આ સાઇટ પર બાળકોને પ્રાઇમરી વિષય ભણાવવા માટેના સ્લાઇડ શોની વ્યવસ્થા છે. બાળકોના મનોવિજ્ઞાનને સમજવા માટે પેરેન્ટ્સ માટે પણ ટૂલ કિટ આપવામાં આવી છે. આ ખાસ કરીને ઘર અને સ્કૂલના ભણતરને બેલેન્સ કરવા માટે ઉપયોગી બની રહે છે.
આના પર જુદા-જુદા વિષયોની વિસ્તારપૂર્વકની માહિતી આપવામાં આવી છે. રમતાં રમતાં ભણાવવા માટે વીડિયો અને ઓડિયોની પણ મદદ લઈ શકાય છે.
જુદા-જુદા વિષયો અને જાણકારી દ્વારા બાળકોને માહિતગાર કરવા માટેની એક ઉમદા સાઇટ છે. આના દ્વારા બાળકોનું સામાન્ય જ્ઞાન પણ વધારી શકાય છે.
શબ્દભંડોળ વધારવા માટેની સૌથી સારી સાઇટ. એજયુકેશન ગેમ્સ દ્વારા બાળકોને સાયન્સ, મેથ્સ સમજાવવાની વ્યવસ્થા પણ જોવા મળે છે.
હિસ્ટ્રીથી લઈને આટ્ર્સ, જિયોગ્રાફી, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી જેવા અઘરા વિષયો અને એન્ટરટેઇન્મેન્ટ જેવા સરળ વિષયની પણ વધારેમાં વધારે જાણકારી આ સાઇટ પરથી મળી રહેશે.
indiaedu.com                                                                                
  • બીજી કેટલીક શૈક્ષણિક વેબસાઈટ ની યાદી 
  1. www.egurucool.com
  2. www.schoolcircle.com
  3. www.netvarsity.com
  4. www.onlinevarsity.com
  5. www.shiksha.com
  6. www.buckleyourshoe.com
  7. www.freeskills.com
  8. www.smartforce.com/smb
  9. www.examsonline.com
  10. www.competitionmaster.com
  11. www.mastertutor.com
  12. www.zeelearn.com
  13. www.netprotraining.com
  14. www.careerlauncher.com
  15. www.classteacher.com
  16. www.gurukulonline.com
  17. www.iln.net
  18. www.esaras.com
  19. www.lycoszone.com
  20. www.pinkmonkey.com
  21. www.schoolsofcalcutta.com
  22. www.entranceguru.com
  23. www.pentafour.com
  24. www.Qsupport.com
  25. www.intelsyseducation.com
  26. www.niit.com
  27. www.aptech.com
  28. www.institute.net
  29. www.indiaedu.com
  30. www.educationbangalore.com
  31. www.upsc.gov.in
  32. www.ed.gov
  33. www.educationworld.com
  34. www.nativechild.com
  35. www.educationtimes.com
  36. www.chemketaonline.com
  37. www.getsmartonline.com
  38. www.fastboot.scom
  39. www.batchmates.com
  40. www.fluentzy.com
  41. www.15-21.com
  42. www.teenfunda.com
  43. www.sparkinglearning.com
  44. www.zipahead.com
  45. www.wiltiky.com
  46. www.bostonci.com
  47. www.sophiaopp.org
  48. www.mindzones.com
  49. www.kaplancollege.com
  50. www.tutor4computer.com
  51. www.talentduniya.com
  52. www.worlduonline.com
  53. www.englishpractice.com
  54. www.barkeley.edu
  55. www.utexas.edu
  56. www.mit.edu
  57. www.umich.edu
  58. www.uiuc.edu
  59. www.upenn.edu
  60. www.wisc.edu
  61. www.harvard.edu
  62. www.cornell.edu
  63. www.unc.edu
  64. www.education-world.com
  65. www.novell.com
  66. www.gnacademy.org
  67. www.shawguides.com
  68. www.ias.org
  69. www.apple.com
  70. www.classroom.net
  71. www.allindia.com
  72. www.funbrain.com
  73. www.petersons.com
  74. www.educationplanet.com
  75. www.discoveryschool.com
  76. www.eduplace.com.com
  77. www.free-ed.net 

  No comments:

  PEPER LINK

  ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

  જોતા રેજો ......અહી ....

  બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

  ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE