બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ -૧થી૮નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 17 September 2012

ધોરણ -૧થી૮નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન

પ્રશાંતભાઈ ના સહયોગ થી

*ધોરણ - ૧નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૨નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૩નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૪નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૫નું વાર્ષિક પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૬નું પ્રથમસત્રનું પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૭નું પ્રથમસત્રનું પાઠ આયોજન જોવા માટે
* ધોરણ - ૮નું પ્રથમસત્રનું પાઠ આયોજન જોવા માટે

2 comments:

Milap Shah said...

આ ટિપ્પણી બ્લોગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

Milap Shah said...

bija haju divso mahtvna hase sir...........e pun muko ani sathe jethi amne pun jankari mali rahe ava divso ni......thanx

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE