બલદેવપરી બ્લોગ: દેશભક્તિ ગીતો -deshbhakti songs-free download

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 14 August 2013

દેશભક્તિ ગીતો -deshbhakti songs-free download

   આપના દેશ  ભક્તિગીતો ગમે તો ડાઉનલોડ કરો ફ્રીમાં છે


Freedom in our mind;  Faith in the words;  Pride in our souls;  Salute to India on this Independence Day!  Vande Mataram!  Happy 15 August!
રાષ્ટ્ર્ગીતો


 MP3
Size of file: 3.69 mb
 MP3
Size of file: 3.9 mb
 MP3
Size of file: 4.11 mb
 MP3
MP3
Size of file: 3.26 mb
 MP3
Size of file: 3.33 mb
 MP3
Size of file: 5.02 mb
 MP3
Size of file: 5.83 mb
 MP3
Size of file: 2.38 mb
 MP3
Size of file: 3.18 mb
 MP3
Size of file: 6.86 mb
 MP3
Size of file: 3.74 mb
 MP3
Size of file: 5.99 mb MP3
Size of file: 3.32 mb
 MP3
Size of file: 3.82 mb
 MP3
Size of file: 4.2 mb
 MP3
Size of file: 5.88 mb
 MP3
Size of file: 3.04 mb
 MP3
Size of file: 5.37 mb
 MP3
Size of file: 5.45 mb
 MP3
Size of file: 4.13 mb
 MP3
Size of file: 5.15 mb
MP3
Size of file: 6.04 mb
 MP3
Size of file: 3.65 mb
 MP3
Size of file: 6.43 mb
 MP3 
Size of file: 4.58 mb
 MP3
Size of file: 5.1 mb
 MP3
Size of file: 6.11 mbMP3
Size of file: 9.54 mb
 MP3
Size of file: 2.48 mb
 MP3
Size of file: 4.33 mb
 MP3
Size of file: 4.21 mb
 MP3
Size of file: 2.83 mb
Size of file: 4.1 mb
 MP3
Size of file: 3.97 mb
 MP3
Size of file: 5.82 mb
 MP3
Size of file: 4.23 mb
 MP3
Size of file: 4.72 mb
 MP3
Size of file: 4.97 mb
 MP3
Size of file: 3.73 mb
 MP3
Size of file: 6.03 mb
MP3
Size of file: 3.67 mb
 MP3
Size of file: 6.19 mb
 MP3
Size of file: 8.44 mb
 MP3
Size of file: 5.1 mb

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE