બલદેવપરી બ્લોગ: TET -TAT -HTAT-તેમજ GPSC- UPSC-EXAM.PREPRETION (QUIZ TOTAL--13)

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 25 August 2013

TET -TAT -HTAT-તેમજ GPSC- UPSC-EXAM.PREPRETION (QUIZ TOTAL--13)

FRIENDS

THIS QUIZ TO HELP TO U PRIPER EXAM OF TET-TAT-HTAT-GPCC -UPSC-AND ,OTHER EXAM...
મિત્રો આ ક્વીઝ કોઈ પણ પરીક્ષા આપવામાં ઉપયોગી થશે 

આ ક્વીઝ એઝયુસફર પરથી મુકેલીછે 
જે આપ ને એક સાથે મળી રહેશે

નોધ --આ ક્વીઝ માં ક્યાંક પાસવર્ડનો ઉપયોગ થયેલ છે .ત્યાં પાસવર્ડ  " ok  " લખજો  
અહી કુ ૨૫ જેટલી ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે QUIZ--13DOWUNLOAD    KBC-૨


હજી પણ અહી વધારે  ક્વીઝ મુકવામાં આવશે જોતા રેજો 


                              બલદેવપરી 


ભાવેશભાઈ સુથાર ના સહયોગ થી HTAT Answer Key-2013


HTAT-2013 Question Papers !!

HTAT ANSWER KEY-2012

TET EXAM PAPER SYLLBUS  CHANGE          જૂની પોસ્ટ નીચે છે             મિત્રો આ ક્વીઝ TAT,TET,HTAT

 તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બનાવવામાં આવી છે.
એ ઉપારાંત આપ સૌને ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ  છે.
ઉતાવળ થી બનાવી છે  ભુલચુક સુધારીને ઉપયોગ કરજો
મજા આવે તો કોમેન્ટ કરજો    .૯૬૬૨૦૨૫૭૨૦શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૨


શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૩


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-3_) કવીઝ-નંબર-૪


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-૪_) કવીઝ-નંબર-૫


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૫)કવીઝ-નંબર-૬


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૬_) કવીઝ-નંબર-૭


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૭_) કવીઝ-નંબર-૮


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-8_) કવીઝ-નંબર-૯


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE