બલદેવપરી બ્લોગ: ગણિત માં શિક્ષણ કાર્ય માટે એક યાદગાર ,ઉપયોગી વિડ્યો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 24 September 2013

ગણિત માં શિક્ષણ કાર્ય માટે એક યાદગાર ,ઉપયોગી વિડ્યો

આ વિડ્યો માં ગણિત શિક્ષક ને એક પત્ર લખેલો છે .જે જાગૃત માં-બાપ અને શિક્ષણવિદો ને ખુબ ઉપયોગી થશે .   
No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE