બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ-૧૦ ના ગુજરાતી વિષય પાઠ ના વીડ્યો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 14 September 2013

ધોરણ-૧૦ ના ગુજરાતી વિષય પાઠ ના વીડ્યો

ધોરણ-૧૦ ના ગુજરાતી વિષય  પાઠ ના વીડ્યો 
ગુજરાતી ગ્રામર છંદ  સમાસ 

"Hira ni Pariksha"


                                          2-Zaghado Lochan manano"                          Gujarati Kavya- 2 "Shamar na Chappa,Chopai, Ukhana 

                                 3


                  Gujarati Lesson -15 "Chaksu Shrava" SSC                                   


                                  


                                 


                                   


                                    


                                   


                                 


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE