બલદેવપરી બ્લોગ: મહાપુરુષોની જન્મ અને મૃત્યુ તારીખ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 3 October 2013

મહાપુરુષોની જન્મ અને મૃત્યુ તારીખ

મહાપુરુષોની જન્મ અને મૃત્યુ તારીખ
*************** ********

મહારાણા પ્રતાપ = ૦૯/૦૫/૧૫૪૦ = ૨૯/૦૧/૧૫૯૭
છત્રપતિ શિવાજી = ૧૯/૦૨/૧૬૩૦ = ૦૩/૦૪/૧૬૮૦
રાણી લક્ષ્મીબાઈ = ૧૯/૧૧/૧૮૩૫ =૧૭/૦૬/૧૮૫૮
લોકમાન્ય ટિળક = ૨૩/૦૭/૧૮૫૬ = ૩૧/૦૭/૧૯૨૦
શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા = ૩૦/૧૦/૧૮૫૭ = ૩૧/૦૩/૧૯૩૧
મેડમ કામા = ૨૪/૦૯/૧૮૬૧ = ૧૩/૦૮/૧૯૩૭
સ્વામી વિવેકાનંદ = ૧૨/૦૧/૧૮૬૩ = ૦૪/૦૭/૧૯૦૨
પંડિત સાતવળેકર = ૧૯/૦૯/૧૮૬૭ = ૩૧/૦૭/૧૯૬૮
ભગિની નિવેદિતા = ૨૮/૧૦/૧૮૬૭ = ૧૩/૧૦/૧૯૧૧
ગાંધીજી = ૦૨/૧૦/૧૮૬૯ = ૩૦/૦૧/૧૯૪૮
સરદારસિંહ રાણા = ૧૮૭૦ = ૨૫/૦૫/૧૯૫૭
મહર્ષિ અરવિંદ = ૧૫/૦૮/૧૮૭૨ = ૦૫/૧૨/૧૯૫૦
સરદાર પટેલ = ૩૧/૧૦/૧૮૭૫ = ૧૫/૧૨/૧૯૫૦
બિરસા મુંડા = ૧૫/૧૧/૧૮૭૫ = ૦૯/૦૬/૧૯૦૦
વીર સાવરકર = ૨૮/૦૫/૧૮૮૩ = ૨૬/૦૨/૧૯૬૬
ભાઈકાકા = ૦૭/૦૬/૧૮૮૮ = ૩૧/૦૩/૧૯૭૦
ડો.હેડગેવાર = ૦૧/૦૪/૧૮૮૯ = ૨૧/૦૬/૧૯૪૦
રાષ્ટ્રવીર છેલભાઈ =૧૬/૧૦/૧૮૮૯ = ૧૯૫૬
ખુદીરામ બોઝ =૦૩/૧૨/૧૮૮૯ = ૧૯/૦૮/૧૯૦૮
ડો.આંબેડકર =૧૪/૦૪/૧૮૯૧ = ૦૬/૧૨/૧૯૫૬
સુભાષચંદ્ર બોઝ = ૨૩/૦૧/૧૮૯૭ = ૧૮/૦૮/૧૯૪૫
રામપ્રસાદ બિસ્મિલ =૧૧/૦૬/૧૮૯૭ = ૦૯/૧૨/૧૯૨૭
વીર ઉધમસિંહ = ૨૬/૧૨/૧૮૯૯ = ૩૧/૦૭/૧૯૪૦
અશફાક ઉલ્લાખાન =૨૨/૧૦/૧૯૦૦ = ૧૯/૧૨/૧૯૨૭
ડો.શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી= ૦૭/૦૭/૧૯૦૧ =
૨૩/૦૬/૧૯૫૩
લાલબહાદુર શાસ્ત્રી = ૦૨/૧૦/૧૯૦૪ =
૧૦/૦૧/૧૯૬૬
ચંદ્રશેખર આઝાદ =૨૩/૦૭/૧૯૦૬ = ૨૭/૦૨/૧૯૩૧
શ્રી ગુરુજી (માધવરાવ)= ૧૯/૦૨/૧૯૦૬ =
૦૫/૦૬/૧૯૭૩
ભગતસિંહ = ૨૮/૦૯/૧૯૦૭ = ૨૩/૦૩/૧૯૩૧
મદનલાલ ધીંગરા = ૧૮/૦૯/૧૮૮૩ = ૧૭/૦૮/૧૯૦૯
રામમનોહર લોહિયા = ૦૩/૦૩/૧૯૧૦ =
૧૨/૧૦/૧૯૬૭
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય= ૨૫/૦૯/૧૯૧૬=
૧૧/૦૨/૧૯૬૮

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE