બલદેવપરી બ્લોગ: શિક્ષણ કાર્ય માં શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગી સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 18 November 2013

શિક્ષણ કાર્ય માં શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગી સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ

શિક્ષણ કાર્ય માં શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગી સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ 

અહીંઆજે ત્રણ ઉપયોગી લીક મુકેલ છે જે હવે પછી બીજા સોફ્ટવેર અને પ્રોગ્રામ મુકવામાં આવશે 
તેમજ,આ ઉપરાંત ધોરણ ૧૦ ના ગણિત ના
બોર્ડમાં અગત્યના MCQ પ્રશ્નો સ્વરૂપે મેં બનાવેલ ૫૦ ગુણ ની ક્વીઝ મુકવા માં આવશે ,ધોરણ -૯ ના સામાજિકવિજ્ઞાન  અને અંગ્રેજી ની તમામ પાઠ ની ક્વીઝ મુકવા માં આવશે 
માટે મુલાકાત લેતા રેજો અને હા આ નિસ્વાર્થભાવે કરેલા કામ ને ઉત્સાહ આપવાનું ભૂલતા નહિ  કોમેન્ટ કર્તા રેજો 


૧- PERIODIC TABLE   આવર્ત કોષ્ટક 


2-બ્રમાંડ દર્શન અને તેની માહિતી 


૩-તમારી જન્મતારીખ પરથી દિવસોની ગણતરી  કરતો પ્રોગ્રામ  

 4-શૈક્ષણિક પ્રાથમિક શાળા માટે ખુબ ઉપયોગી

૫-બેઈઝ બોલ રમત 


ગુજરાતી અને અંગ્રેજી મીડ્યમ ના બાળકો માટે માં સોફ્વેર અહી મુકેલા છે  જે શિક્ષક મિત્રો ને અને બાળકો ને ખુબ મદદરૂપ થશે 

નીચેની લીંક  પર ક્લિક કરો 

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE