બલદેવપરી બ્લોગ: Online Student Registration BISAG Training Part

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Friday, 8 November 2013

Online Student Registration BISAG Training Part

MITRO JNE 
Online Student Registration BISAG Training  PAR JOY SAKYA NATHI TENA MATE VIDEO TE ( TRANIG NA VIDEO ) ahi mukela se te jo leva 
principalo mate khub upyogi thase
  

                    મિત્રો ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન BISAG Training
જે આચાર્ય અને શિક્ષક મિત્રો જોય શક્યા નથી તેના માટે અહી આ આખી ટ્રેનિગ મુકવામાં આવી છે 
જે ખુબ ઉપયોગી થાસે                                                                              PART-1

                          

                                                                        PART-2

                          

                                                                          PART-3

                           


                                                                      PART-4

                         

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE