બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ -10 પ્રકરણ -7 એસીડ અને બેઇઝ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 16 December 2013

ધોરણ -10 પ્રકરણ -7 એસીડ અને બેઇઝ

આ ક્વિજ મારા નેટમિત્ર સુરેશભાઇ ભાટુ એ  બનાવેલ છે તેને ખાસ અભિનંદન  ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો 
ડાઉનલોડ --->>>ધોરણ -10 પ્રકરણ -7 એસીડ અને બેઇઝNo comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE