બલદેવપરી બ્લોગ: ગમે તે ભારતીય ભાષા જેમકે ગુજરાતી, હિન્દી આદિ ને સેહલાઈ થી લખો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 21 December 2013

ગમે તે ભારતીય ભાષા જેમકે ગુજરાતી, હિન્દી આદિ ને સેહલાઈ થી લખો


  1. પેહલા આ વેબસાઇટ ખોલવા અહી ક્લીક કરો.
  1. જેમ તમે ગુજરાતી ને ઇંગ્લીશ મા લખો તેમજ બૉક્સ મા લખજો.
  1. ઉદાહરણ :- કેમ છો લખવા માટે ટાઇપ કરો Kem Cho.
  1. તમે બીજી ભાષા સેલેક્ટ કરી શકો છો.

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE