બલદેવપરી બ્લોગ: બોધ કથા-8

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 22 January 2014

બોધ કથા-8

मछुआराएक बार एक मछुआरा समुद्र किनारे आराम
से छांव में बैठकर शांति से
बीडी पी रहा था ।
अचानक एक बिजनैसमैन वहाँ से गुजरा और
उसने मछुआरे से पूछा "तुम काम करने के बजाय
आराम क्यों फरमा रहे हो?"
इस पर गरीब मछुआरे ने कहा "मैने आज के लिये
पर्याप्त मछलियाँ पकड ली हैं ।"


यह सुनकर बिज़नेसमैन गुस्से में आकर
बोला"यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से बेहतर
है कि तुम क्यों ना और मछलियाँ पकडो ।"
मछुआरे ने पूछा "और मछलियाँ पकडने से
क्या होगा ?"
बिज़नेसमैन : उन्हे बेंचकर तुम और ज्यादा पैसे
कमा सकते हो और एक बडी बोट भी ले
सकते हो ।
मछुआरा :- उससे क्या होगा ?
बिज़नेसमैन :- उससे तुम समुद्र में और दूर तक
जाकर और मछलियाँ पकड सकते हो और
ज्यादा पैसे कमा सकते हो ।
मछुआरा :- "उससे क्या होगा ?"
बिज़नेसमैन : "तुम और अधिक बोट खरीद
सकते हो और कर्मचारी रखकर और अधिक
पैसे कमा सकते हो ।"
मछुआरा : "उससे क्या होगा ?"
बिज़नेसमैन : "उससे तुम मेरी तरह अमीर
बिज़नेसमैन बन जाओगे ।"
मछुआरा :- "उससे क्या होगा ?"
बिज़नेसमैन : "अरे बेवकूफ उससे तू अपना जीवन
शांति से व्यतीत कर सकेगा ।"
मछुआरा :- "तो आपको क्या लगता है,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ ?!!"
बिज़नेसमैन निरुत्तर हो गया ।
मोरल – जीवन का आनंद लेने के लिये कल
का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं ।
और ना ही सुख और शांति के लिये और
अधिक धनवान बनने की आवश्यकता है ।
जो इस क्षण है, वही जीवन है। दिल से
जियो ।

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE