બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ ૯ /સામાંજીક્વીજ્ઞાન ના તમામ પાઠ ક્વીઝ/સેમેસ્ટર -૨/ QUIZ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 9 February 2014

ધોરણ ૯ /સામાંજીક્વીજ્ઞાન ના તમામ પાઠ ક્વીઝ/સેમેસ્ટર -૨/ QUIZ

ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર -૨ સામાંજીક્વીજ્ઞાન ના તમામ પાઠ ક્વીઝ  મુકેલ છે  જોતા રેજો ડાઉનલોડ કરો  અને કોમેન્ટ કરવા નું ભૂલતા નહિ  

STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-6

STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-7

STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-11

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE