બલદેવપરી બ્લોગ: SSC BORD NA PAPAER KM JOVAY SE

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 25 March 2014

SSC BORD NA PAPAER KM JOVAY SE


 maths ssc bord 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી


science(વિજ્ઞાન ) ssc bord 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કીENGLISH SSC BORD 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી
ડાઉનલોડ  


ENGLISH SHC BORD 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી

            

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE