બલદેવપરી બ્લોગ: બરવાળાના ગણિત શિક્ષકના બ્લોગની યુનિસેફના વર્કશોપ માટે થઈ પસંદગી(Junagadh-Porbandar)

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 7 May 2014

બરવાળાના ગણિત શિક્ષકના બ્લોગની યુનિસેફના વર્કશોપ માટે થઈ પસંદગી(Junagadh-Porbandar)

બરવાળાના ગણિત શિક્ષકના બ્લોગની યુનિસેફના વર્કશોપ માટે થઈ પસંદગી(Junagadh-Porbandar)

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE