બલદેવપરી બ્લોગ: TET/TAT/HTAT/GPSC QUIZ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 5 May 2014

TET/TAT/HTAT/GPSC QUIZ

TET/TAT/HTAT

મિત્રો આ ક્વીઝ TAT,TET HTAT
તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બનાવવામાં આવી છે.એ ઉપારાંત આપ સૌને ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ છે .ભુલચુક સુધારીને ઉપયોગ કરજો
મજા આવે તો કોમેન્ટ કરજો    .૯૬૬૨૦૨૫૭૨૦


FRIENDS

THIS QUIZ TO HELP TO U PRIPER EXAM OF TET-TAT-HTAT-GPCC -UPSC-AND ,OTHER EXAM...
મિત્રો આ ક્વીઝ કોઈ પણ પરીક્ષા આપવામાં ઉપયોગી થશે 

આ ક્વીઝ એઝયુસફર પરથી મુકેલીછે 
જે આપ ને એક સાથે મળી રહેશે

નોધ --આ ક્વીઝ માં ક્યાંક પાસવર્ડનો ઉપયોગ થયેલ છે .ત્યાં પાસવર્ડ  " ok  " લખજો 

જનરલ નોલેજ  માટે નીચે  એક  લીંકો  આપેલ છે 

GK-11
GK-12
GK-13


હજી પણ TET TAT ANE HTAT ,GPSC MATE QUIZ MUKVA MA AVSE JOTA REJO


MITRO
AHI MP3 VOICE MA GK AAPEL SE -->>TOTAL 12
JE AAPNE KHUB UPYOGI THASE KOI PAN EXAM MA 
GK. FOR TALATI // TAT // TAT // HTAT MP3

મિત્રોઅહીં આપને અવાજ માં ઓડિયો MP3 કુલ ૧૨ આપેલ છે   જે કોઈ પણ પરિક્ષા માં ઉપયોગી થશે.
જેવી કે  
GK. FOR TALATI // TAT // TAT // HTAT //GPSC // BANK // MP3
નીચે જોવ  1. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 2. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 3. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 4. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 5. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 6. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 7. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 8. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 9. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 10. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 11. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 
 12. ઓડિયો MP3 ડાઉનલોડ કરો 

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE