બલદેવપરી બ્લોગ: શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ -- TAT,TET,HTAT (૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,)

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 14 July 2013

શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ -- TAT,TET,HTAT (૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,)

મિત્રો આ ક્વીઝ TAT,TET,HTAT
 તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બનાવવામાં આવી છે.
એ ઉપારાંત આપ સૌને ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ  છે
.
ઉતાવળ થી બનાવી છે  ભુલચુક સુધારીને ઉપયોગ કરજો
મજા આવે તો કોમેન્ટ કરજો  


હજી નવી ક્વીઝ મુકવામાં આવશે ....નીચે જાહેરાત પણ મુકેલ છે

શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૧

શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૨


શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૩


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-3_) કવીઝ-નંબર-૪


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-૪_) કવીઝ-નંબર-૫


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૫)કવીઝ-નંબર-૬


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૬_) કવીઝ-નંબર-૭


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૭_) કવીઝ-નંબર-૮


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-8_) કવીઝ-નંબર-૯                      
                                     SC  vacancies = 159
                                     ST  vacancies = 379
                                 SEBC vacancies = 617
                              Genral vacancies = 1358

  Total vacancies  3 %  reserves for PH = 57

         -->>ONLINE Application Start From :  30-12-2013          -          -->>ONLINE Application   Last Date : 08-01-2014

               Apply Online 1.  www.ptcgujarat.org           
                                      2.  www.vidyasahayakgujarat.org


                     More detailed view below image


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE