બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 13 August 2013

ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ

મિત્રો અહીં ધોરણ -૧૦ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
તમામ પાઠની ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
જે દરેક વખતે એટલેકે જયારે જયારે રમશો ત્યારે નવા નવા 
પ્રશ્નો આવશે આ ક્વીઝો માં ઘણીખરી બાબુભાઈ પટેલે પણ બનાવી છે.આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે.

તા.ક. થોડાજ સમયમાં સામાજિકવિજ્ઞાનની અને ગણિત વિષયની ક્વીઝો મુકવામાં આવશે 
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------    આભાર સહ બલદેવપરી   


OTHER QUIZ 


4 comments:

Kamlesh Zapadiya said...

નમસ્કાર બળદેવભાઈ.
તમે એક સાથે બધી ક્વીઝ મેળવવાની સરસ સગવડ કરી આપી છે.

અજ્ઞાત said...

Really wonderful and fabulous efforts to creat a good learning to the students who feel boring to learn science. Go head and congratulation.
-Rajesh Jethwa
Smt. R. J. Kaneriya school

SuResh Bhatu said...

Sir..
Thank You Very Much ...તમારા બ્લોગ પરથી મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું તેમજ શીખવા મળ્યું..આશા છે કે તમારૂં Guidance આ જ રીતે મળતું રહે.ક્વીઝ બહુ જ સરસ છે.

SuResh Bhatu said...

Sir....
Thank You very Much..
આપનો બ્લોગ ખુબજ સરસ છે.Wonderful effort..

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE