બલદેવપરી બ્લોગ: STD 10 and 12 ONLINE FORM OF CUTTING PHOTO & SIGNATU VIDEO (વિડ્યો)

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 12 October 2013

STD 10 and 12 ONLINE FORM OF CUTTING PHOTO & SIGNATU VIDEO (વિડ્યો)


                                                        1-

www.edusafar.com
Friends, I have make an excel sheet. It will be useful and helpful to fill SSC online form. It is necessary to fill this form only in English. In this form I have given an another form. It is to print out and check out by students and their parents that Student’s name, surname, father’s name and birth date is true or false. In this form you must be signed by students or their parents. I’m sure that it will be useful and helpful to fill up Board Exam Regestration

                                 DOWNLOAD
                                                              2
-મિત્રો - લગભગ ધોરણ 10 અને 12 વિદ્યાર્થીના ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવા માટે. વિદ્યાર્થી ના ફોટા અને સહી 20KB કરતા પણ ઓછા કદના કેમ કરવા, તે અપલોડ કરવા માટે ,મદદરૂપ વિડિઓ જે  સરળ રીતે સમજાવેલ છે પત્રક ભરવામાં અને 20 ફોટા સવલત માટે હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ વિડ્યો મારા શિક્ષક મિત્ર -વિવેકાનંદ વિદ્યાલય - jadiya બાબુભાઇ પટેલ બનાસકાંઠા એક સુંદર વિડીયો બનાવ્યો છે.જે આપને મદદ રૂપ થશે Friends - nearly times the student 10 & 12 will fill out the form online. Student's photo and signature 20 that form at high tide. KB is less than the size of uploading. Form filled out and signed to facilitate the photos of 20. K.B. recipes for less than the size of my friend Babubhai Patel - teacher - Vivekananda Vidyalaya - jadiya - Banaskantha has made a beautiful video. Your job will be easier if the video . Your good responce to Edusafar
                             


                                                                                 
                                                                             3-                 
                HOW TO DOWNLOAD YOUTUBE VIDEO ?  


                         

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE