બલદેવપરી બ્લોગ: જોવાલયક ૧૪ વિડ્યો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 19 October 2013

જોવાલયક ૧૪ વિડ્યો


                                                અબ્રાહમલીંકન નો પ્રિન્સિપાલને પત્ર
                               
                                                                   સ્વામીવિવેકાનંદ
                             
                                                   માનવી ની ભવાઈful movies
                   
                             \
                         
                                                                  સોનુંનિગ
                              
                                                                         શ્રેયાગોયેલ
                  
                             \ 

                                                  હિંદુ અને હિન્દુસ્તાન ના વૈજ્ઞાનિક  પુરાવા 
                               
                                                                         વિડ્યો --2
                              
                              
                                                                            વિડ્યો --૩
                              
                                                             ડોકટર સત્યપાલ
                              
                                                           હાર્ટટચીંગ સ્ટોરી
                              
                                                 પોઝીટિવ થીન્કીંગ માટે --લીડરશીપ 
                             
                                                   દરેક ભારતીયોએ ગૌરવથી જોએ  

                             
                                                                     હું ભારતીય છુ  તેનું ગૌરવ

                              
                                                            ભારતનું ગૌરવશાળી નજણું
                              

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE