બલદેવપરી બ્લોગ: EXCEL SIT

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 30 November 2013

EXCEL SIT

મિત્રો હાલ અત્યારે કુલ ૨૯  excel ની લીંક મુકેલ સે બાકી ની લીંક કુલ ૫૦ મુકવા માં આવશે જોતા રેજો  .જે નેટ સરફિંગ થી મળેલ છે . જે મિત્રો એ મુકેલ તેનો ખુબ ખુબ આભાર 
--7-inch-ne-semi-ma-fervo

૫--life_time_calender 

૬--ગુજરાતના જીલાની અંતર સારની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ

૭-- emi_calculator 

૮--age-calculation-calculator
૧૬-અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ--Download 


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE