બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 30 December 2013

ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં તમામ પાઠની ક્વીઝ

મિત્રો અહીં ધોરણ -9 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
તમામ પાઠની ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
જે દરેક વખતે એટલેકે જયારે જયારે રમશો  ત્યારે નવા નવા 
પ્રશ્નો આવશે આ ક્વીઝો આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે.


          ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 
ST-9_SEM_-૨ _CH-2
 
ST-9_SEM_-૨ _CH-3 
ST-9_SEM_-૨ _CH-4 
ST-9_SEM_-૨ _CH-5 
ST-9_SEM_-૨ _CH-6 
ST-9_SEM_-૨ _CH-7 
ST-9_SEM_-૨ _CH-8 
ST-9_SEM_-૨ _CH-9 

તા.ક. થોડાજ સમયમાં સામાજિકવિજ્ઞાનની અને ગણિત વિષયની ક્વીઝો મુકવામાં આવશે 
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------    આભાર સહ બલદેવપરી   

2 comments:

JORABHAI CHAUDHARY said...

સર ધોરણ ૯ ન પ્રથમ સેમીસ્ટરની કવીઝ મુકો

JORABHAI CHAUDHARY said...

સર ધોરણ ૯ ન પ્રથમ સેમીસ્ટરની કવીઝ મુકો

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE