બલદેવપરી બ્લોગ: શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ -- TAT,TET,HTAT (૧,૨,૩,૪,...

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 28 December 2013

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ -- TAT,TET,HTAT (૧,૨,૩,૪,...

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ -- TAT,TET,HTAT (૧,૨,૩,૪,...: મિત્રો આ ક્વીઝ TAT,TET,HTAT  તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બનાવવામાં આવી છે. એ ઉપારાંત આપ સૌને ઊપયોગી થાય એવી આ...

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE