બલદેવપરી બ્લોગ: મફત ઈનામ પ્રાપ્ત કરો ટેક અરાઇવલ ઉપર

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 1 December 2013

મફત ઈનામ પ્રાપ્ત કરો ટેક અરાઇવલ ઉપર


  • ફેસબુક અથવા ઇમેઇલ દ્વારા તમે ભાગ લઈ શકો છો.
  • ભાગ લેવા માટે ખાલી ઍમા કીધુ હોઈ તેમ કરો જેમકે ફેસબુક પર પેજ લાઇક, લિંક વિસીટ કરવુ કે પછી ટ્વિટર ઉપર તેમણે ફૉલો કરો.
  • આ બધુ કરવા બદલ તમને પોઈન્ટસ મડસે. ડ્રૉ પુરો થાઈ પછી તેનો વિનર ની ઘોષના થસે.
  • જીતવા વાડા ને કીધેલ ઈનામ આપવામા આવસે.

હૂ તમને ઍક લિંક આપી રહીયો છુ, જેમા વારંવાર ડ્રૉ થાય છે. તેમા કઇ ફી નથી. તમે ગમે તેટલા ડ્રૉ મા ભાગ લઈ શકો છો.No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE