બલદેવપરી બ્લોગ: સ્કૂલમાં બાળકો ને દેખાડવા જેવા ફિલ્મો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 15 January 2014

સ્કૂલમાં બાળકો ને દેખાડવા જેવા ફિલ્મો

      સ્કૂલમાં બાળકો ને દેખાડવા જેવા ફિલ્મો 
--->>૧.  I Am Kalam      બીજા બાળકોના દેખાડવા જેવા ફિલ્મો હવે મૂકવામાં આવશે 
આ ફિલ્મ માં અબ્દુલ કલામ સાહેબ માં મંગલ પ્રવચન   પરથી એક હોટેલ માં કામ કરતો કલામ બતાવેલ છે ખરેખર ખૂબ સરસ બાળકોને શિક્ષક મિત્રો આળસ કર્યા સિવાય બતાવજો મારા આતર્નાદ ને ખૂબ આનંદ થશે . 

                           I Am Kalam (full movie)
                               

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE