બલદેવપરી બ્લોગ: પ્રાર્થના કુલ ૨૫ mp3 ડાઉનલોડ કરો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 16 January 2014

પ્રાર્થના કુલ ૨૫ mp3 ડાઉનલોડ કરો

4 comments:

અજ્ઞાત said...

nice work
vheli take koik natak sara post karo..je. rastriya din ni ujavni ma kari sakay

પિયુષ પટેલ said...

sir એક પ્રાથના મલતિ નથી ગોતી
દેવા વિનતિ

; ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરજો પ્રભુ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન ;

સ્ટુડન્ટ સાથે બોલી સકે તેવી પોસ્ટ કરજો

vipul goswami said...

very good collection sirji

haresh dodia said...

guruji tame to khare-khar mala mal kari rahya 6e.i praoud of my guruji.

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE