બલદેવપરી બ્લોગ: ENGLISH GRAMER VIDEO st-5 to 10

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 9 January 2014

ENGLISH GRAMER VIDEO st-5 to 10

મારા મિત્ર દીપ્તીશભાઈ દેલવાડિયા એ અંગ્રેજી ગ્રામર ના  VIDEO બનાવેલ છે
 જે ખુબ મહેનતથી કામ કરેલ છે. 
આપ પણ આપની સ્કૂલમાં બાળકો ને બતાવી શકો છો .ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે લીંક આપેલ  છે  પર ક્લિક કરો 

link  1-->>


Simple  Past Tense ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

link  2-->>

Simple Present  Tense ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો 

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE