બલદેવપરી બ્લોગ: આપણા વૈજ્ઞાનિકો વિશેનો વિડિઓ અને પીપીટી ડાઉનલોડ કરો ફ્રી

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 23 February 2014

આપણા વૈજ્ઞાનિકો વિશેનો વિડિઓ અને પીપીટી ડાઉનલોડ કરો ફ્રી

         આ માટે નીચે જોવ ત્યાં ૨ લીંક આપેલ છે ૧PPT NI  ;,,2-VIDEO                    1- PPT DOWNLOAD

                    2-VIDEO


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE