બલદેવપરી બ્લોગ: STD -10 ENGLISH QUIZ UNIT-1 AND 2

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 26 February 2014

STD -10 ENGLISH QUIZ UNIT-1 AND 2

STD -10 ENGLISH QUIZ 
મિત્રો અહી ધોરણ-૧૦ માટે અગ્રેજી વિષય ની ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
જે આસીફ ભાઈ એ બનાવેલ છે 
આ ક્વીઝ માં પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરેલ છે 
પાસવર્ડ A_sir04101990   નાખવો 

                        

મિત્રો હજી પણ કુલ ૧૦ UNIT સુધી ની ક્વીઝ મુકવા માં  આવ છે  જોતા રેજો 


નીચેની લીંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડકરો
 UNIT-1

 UNIT-2

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE