બલદેવપરી બ્લોગ: તલાટી ની પરિક્ષ માટે નું મટીરીયલ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 3 February 2014

તલાટી ની પરિક્ષ માટે નું મટીરીયલનોધ --આ ક્વીઝ માં ક્યાંક પાસવર્ડનો ઉપયોગ થયેલ છે .ત્યાં પાસવર્ડ  " ok  " લખજો  
અહી કુ ૨૫ જેટલી ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 

QUIZ--1 DOWUNLOAD  વધુ  વાચો પર ક્લિક કરો 


QUIZ--13DOWUNLOAD    KBC-૨


(9)RTI 2009
(10)Gujarat Question 
(11)Gram Sevak Exam Answer Key
(12)Gujarat na Mukhymantri ane Vikas
(13)Gujarat ni Ndi (River)
(14)RTI Act Gujarati
(16)English Tenseહજી પણ અહી વધારે  ક્વીઝ મુકવામાં આવશે જોતા રેજો 

1 comment:

HITESH said...

REALLY APPRICIATE FOR US

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE