બલદેવપરી બ્લોગ: દવાઓ માં કેવી છેતરપીંડી ,ફિરભી મેરા દેશ માં લોલમલોલ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 4 February 2014

દવાઓ માં કેવી છેતરપીંડી ,ફિરભી મેરા દેશ માં લોલમલોલ

 નીચેનો વિડિઓ  જોવ એક અધિકારી શું  કરી શકે !!!!!!
કેવી ચાલે છે  દવાઓ માં  છેતરપીંડી !!!

રાજ્ય સરકાર ધારે તો  ૧૦૦૦૦૦ એક લાખ ની દવા ૬૦૦૦ માં આપી શકે જનરિક મેડીકલ ની દવા ની દુકાન ખોલી ને 
જાગો સરકાર જાગો 
આપો નહી તો કઈ નહિ લુંટવા વારા ને રોકો 
જાગો સરકાર જાગો                                 પછી વાચો નીચે નો લેખ                                       

                                  વિડિઓ ડાઉનલોડઅહીંથી થાશે
                                     

                                                         https://sites.google.com/site/snhingu1/mp3/Simple%20Present%20Tense.rar?attredirects=0&d=1
                                              ડાઉનલોડ વિડ્યો
                                         ડાઉનલોડ PDF FILE

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE