બલદેવપરી બ્લોગ: RAJA રાજા ના પરીપત્રો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 19 February 2014

RAJA રાજા ના પરીપત્રો

                 

કેટલાક મિત્રો મને વારંવાર રજા અંગે પૂછી રહ્યા હતા કે કઈ રજા ક્યારે મળે અને ક્યારે નાં મળે???? રજા અંગેની સામાન્ય સમજ કઇક આ પ્રકારની છે......( કેજ્યુઅલ રજા વધુમાં વધુ કેટલી મંજુર કરી શકાય તેનો આધાર જે તે મંજુર કરનાર સત્તા અધિકારી પર નિર્ભર છે.)


                                          

                                        
                     

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE