બલદેવપરી બ્લોગ: salute to our soldiers by radha mehta રાધા મેહતા

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 18 February 2014

salute to our soldiers by radha mehta રાધા મેહતા

                                                              સરદાર વલ્લભભાઈ નું જીવન  રાધા રાજીવ મહેતા ના અવાજમાં આગળ આપ  સાંભળી ગયા હશો
                        " જો મને ગાંધી મળે તો "  
 હવે સાંભળો સરદાર વલ્લભભાઈ નું જીવન કવન 
          

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE