બલદેવપરી બ્લોગ: STD -10 SAMAJIK VIGYAN MATE MOST IMP PAPER

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Tuesday, 18 March 2014

STD -10 SAMAJIK VIGYAN MATE MOST IMP PAPER


STD -10 SANSKRIT MATE MOST IMP 
20-3-2014 PAPER 
              MARCH- 2014 NI  EXAM  MATE

     


MITRO APPNA BALKO MATE BORD NI EXAM MATE AAGNA PAPER AA PADHATI PRAMANE J NIKALYA SE AA PAPER PAN AA MUJAB J HASE

મિત્રો ૨૦/૩/૧૪ ના રોજ સંસ્કૃતનું પેપર છે જે આ નીચે આપેલા પેપર પ્રમાણે જ હશે તો એક વખત જોય જવું                        આગળ જોવા ક્લિક કરો વધુ વાચો પર 


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE