બલદેવપરી બ્લોગ: XP માં ગૂગલ ગુજરાતી ઇનપુટ કેવી રીતે સેટ કરશો?

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 16 March 2014

XP માં ગૂગલ ગુજરાતી ઇનપુટ કેવી રીતે સેટ કરશો?


XP માં ગૂગલ ગુજરાતી ઇનપુટ કેવી રીતે સેટ કરશો?

ઉપરનો સવાલ ઘણા મિત્રો પૂછે છે.


મને આજે ખુબ સરસ ઉતર મળી ગયો છે. તે તમારી સાથે શેર કરું છું. 


વિન્ડો-૭ માં ખુબજ સરળતાથી કામ કરી શકે છે,


પણ XP માં તેમ થતું નથી. આ માટે થોડા ફેરફાર કરવા પડે છે. 

આ સેટિંગ્સ કરો એટલે XP માં પણ ગૂગલ ગુજરાતી ઇનપુટ ટૂલ્સ કામ કરશે. 

જવાબમાં આ પોસ્ટ કરું છું. આ સમસ્યા તમારે પણ હોય તો ઉકેલ 

મળી શકે. 

સાથે ગુજરાતી ફાઈલ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો.


આ લેખ કમલેશ ભાઈ દ્વારા edusfar na સહયોગ થી મુકેલ છે 

http://www.google.com/inputtools/windows/windowsxp.html
No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE