બલદેવપરી બ્લોગ: STD -10 SANSKRIT MATE MOST IMP 22-3-2014 PAPER

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Friday, 21 March 2014

STD -10 SANSKRIT MATE MOST IMP 22-3-2014 PAPER


STD -10 SANSKRIT MATE MOST IMP 
22-3-2014 PAPER 
              MARCH- 2014 NI  EXAM  MATE

     


MITRO APPNA BALKO MATE BORD NI EXAM MATE AAGNA PAPER AA PADHATI PRAMANE J NIKALYA SE AA PAPER PAN AA MUJAB J HASE


મિત્રો ૨૦/૩/૧૪ ના રોજ સંસ્કૃતનું પેપર છે જે આ નીચે આપેલા પેપર પ્રમાણે જ હશે તો એક વખત જોય જવું 


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE