બલદેવપરી બ્લોગ: માર્ચ મહિનામાં જન્મેલા મહાન વૈજ્ઞાનિકો નો વિડિઓ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Friday, 21 March 2014

માર્ચ મહિનામાં જન્મેલા મહાન વૈજ્ઞાનિકો નો વિડિઓ

   


 માર્ચ મહિનામાં જન્મેલા મહાન વૈજ્ઞાનિકો નો વિડિઓ
                     Photo: : માર્ચ મહિનામાં જન્મેલા મહાન વૈજ્ઞાનિકો નો વિડિઓ  http://bit.ly/PYkadr

PLAY VIDEO


                        

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE