બલદેવપરી બ્લોગ: STD 6,7,8 MODEL PAPERS

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 20 March 2014

STD 6,7,8 MODEL PAPERS

STD 6 ,7,8-ALL SUB.MODEL PAPERS

STD 6 ALL SUB.MODEL PAPERS


Download
 CLICK HERE...

STD 7 ALL SUB.MODEL PAPERS

Download
CLICK HERE.


 • STD 8 ALL SUB.MODEL PAPERS
 • GUJARATI  DOWNLOAD
 • ENGLISH   DOWNLOAD
 • SOCIAL SCIENCE  DOWNLOAD
 • SCIENCE & TECHNOLOGY DOWNLOAD
 • MATHS DOWNLOAD

 • USEFUL MATERIALS FOR PRIMARY SCHOOLS EXAM( SANKALIT..)
 • (BY DIPAK PANCHAL)
 • RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 6
 • DOWNLOAD
 • RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 7
 • DOWNLOAD
 • RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 8
 • DOWNLOAD
 • STD.3 TO 5 XAMTA O SECOND SEM
 • DOWNLOAD
 • SCE PARINAM PATRAK 6 TO 8
 • DOWNLOAD
 • MULYANKAN MALKHU
 • DOWNLOAD
ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં  સેમેસ્ટર-૨ અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર મુકવા માં આવશે 
જોતા રેજો ......અહી મુકાશે 
બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો 

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE