બલદેવપરી બ્લોગ: ચુંટણી સમય ની ફરજ પર નું સ્થળ જાણવા માટે ........!

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 19 April 2014

ચુંટણી સમય ની ફરજ પર નું સ્થળ જાણવા માટે ........!

અહી ક્લિક કરો.

AA PRAMANEJ TAMARU FARAJ  PAR  NU  SATHAL  J  AVSE AVU BILKU MANVU NAHI 
AA  PAR THI MATRA ANDAJ AVI SAKE SE 
GAI SUTANI MA AA PRAMNE  NAHTU THAYU
PAN APNE KOI PAN GAM NI MATDAR YADI NAM SAHIT MALE SE PDF FILE THI

1 comment:

Solanki Mihirkumar N. said...

Matdar yadi aave 6 sthal jova maltu nathi

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE