બલદેવપરી બ્લોગ: પરિણામપત્રક શીટ ધોરણ ૩ થી ૮

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 6 April 2014

પરિણામપત્રક શીટ ધોરણ ૩ થી ૮


(નવા સુધારા સાથે ૨૦૧૩)
NEW_PARINAM_STD 8 2013

SCE ગાઈડલાઈન

SCE માટેના ફોન્ટ 

ધોરણ ૧ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર 

ધોરણ ૨ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૩તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૪ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૫ તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર

ધોરણ ૬ થી ૮  તમામ પત્રકો નું સોફ્ટવેર


ઉપરોક્ત તમામ ધોરણના પત્રકો ફોન્ટ અને

ગાઈડલાઈન સાથે ડાઉનલોડ કરવા

અહી ક્લિક કરો.
શાળાકીય સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટેનું સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા  નીચેની લીંક પર કરો.

૧. SCE  પત્રક PDF                  
 VIEW                

૨. પરિણામ પત્રક ધોરણ ૧ થી ૫  
 VIEW              

૩. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૧ થી ૫ 
 VIEW              

૪. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૧ થી ૫ 
VIEW                

૫. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૬ થી ૮  
 VIEW               

૬. શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ૬ થી ૮  
 VIEW              

PROGRAM 
No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE