બલદેવપરી બ્લોગ: સફળતા મેળવવા માટે જોવ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 15 May 2014

સફળતા મેળવવા માટે જોવ

સફળતા મેળવવા માટે જોવ

SAFALTA MEDAVVA MATE KHASH JOV
PPT DOUNLOD KARO LINKPAR CLICK KARO
DOUNLOD CLICK HERE
આપની અંદરજ આપનો વિકાસ
પડેલો છે ?
કેવી રીતે?
આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા
માંગો છો ?
આપ શિક્ષક છો ?
આપ વિદ્યાર્થી છો ?તો 

જરૂર આ PPT જોવ 


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE