બલદેવપરી બ્લોગ: QUIZ GPSC TAT- TET-HTAT MATE

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 23 October 2013

QUIZ GPSC TAT- TET-HTAT MATE

FRIENDS

THIS QUIZ TO HELP TO U PRIPER EXAM OF TET-TAT-HTAT-GPCC -UPSC-AND ,OTHER EXAM...
મિત્રો આ ક્વીઝ કોઈ પણ પરીક્ષા આપવામાં ઉપયોગી થશે 

આ ક્વીઝ એઝયુસફર પરથી મુકેલીછે 
જે આપ ને એક સાથે મળી રહેશે

નોધ --આ ક્વીઝ માં ક્યાંક પાસવર્ડનો ઉપયોગ થયેલ છે .ત્યાં પાસવર્ડ  " ok  " લખજો No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE