બલદેવપરી બ્લોગ: ST-10 BORD EXAM.2014 MATE MATSH ,SCIENCE NA KUL 550 IMP QUE.PPT

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 6 March 2014

ST-10 BORD EXAM.2014 MATE MATSH ,SCIENCE NA KUL 550 IMP QUE.PPT

MITRO AHI  AAPNA STD -10 NA STUDENT MATE SSC BORD EXAM 2014 MATE NI TYARI MATSH , SCIENCE NI PPT MUKEL SE JE KUL 550 JETALA PRASNO SE JE.................. 
PARIXA NA ANNTIM DIVSE 
RIVISION MATE UPYOGI THASE
                     

1-SCI.& TEC
2-SCI.& TEC OLD
3-MATHS
4-FONT CALIBRI 
5-FONT AKASH 
1-SCI.& TEC ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME

2-SCI.& TEC OLD ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME


4-FONT CALIBRI ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME

5-FONT AKASH ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK MENo comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE