બલદેવપરી બ્લોગ: TET-TAT-GPSC-BANK-PSI EXAM MATE ONLINE TEST APPO TAMARA MOBILE K COMPUTER PAR

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 12 April 2014

TET-TAT-GPSC-BANK-PSI EXAM MATE ONLINE TEST APPO TAMARA MOBILE K COMPUTER PAR


વિદ્યાર્થીઓ માટે એક નવો વિકલ્પ
હવે શીખવું બન્યું ખુબ સરળ.થોડા પૈસા માં ઘણું બધું.મારો મોબાઈલ બન્યો મારો ક્લાસ રૂમ.દર રોજ ટેસ્ટ દર રોજ પ્રેક્ટિસ.
એક ઓન લાઈન ટેસ્ટ પુરા પડતી વેબસાઈટ ( એપ્લીકેશન ) ,જેમાં તમારે એક એકાઉન્ટ બનાવવાનું અને ત્યાર બાદ તમારી જરૂરિયાત મુજબ PIN CARD ની મદદ થી કોર્ષ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો રહેશે અને ત્યાર બાદ તમને તમારા ખાતા માં રોજ 1 ટેસ્ટ મળશે જે MCQ પ્રકાર નો રહેશે અને ટેસ્ટ આપ્યા બાદ તેનું પરિણામ તમે બીજા દિવસે જોઈ શકશો, તેમજ સાચા વિસ્તૃત જવાબો અને તમારો રેન્ક પણ જાણી શકશો..TET-TAT-GPSC-BANK-PSI EXAM MATE ONLINE TEST APPO TAMARA MOBILE K COMPUTER PAR RS 200 MA


                         
 1. GK Test for GPSC & other Competitive Exams.
 2. Online Practice Tests For TET-1
 3. English Practice Test for all competitive exams like GPSC,IBPS,CMAT,PSI,etc.
 4. Logic Practice Test for all competitive exams like GPSC,IBPS,CMAT,PSI,etc..
 5. CMAT Practice Tests for MBA,MCA aspirants
 6. Practice for NET/SET general paper 1 on Teaching & Research aptitude
 7. Practice for Bank Exam (IBPS Clerk)
 8. Practice for Bank Exam (IBPS PO)
 9. Practice for GSET general paper 1 on Teaching & Research aptitude
 10. Practice for UPSC(Pre)
 11. Daily JEE Tests for 4th semester students
 12. Daily GUJCET Tests for semester 3rd & 4th students
 13. Daily JEE Tests for semester 2nd,3rd & 4th students
 14. A Course for Talati Exam Preparation
 15. TET 2
 16. Maths for competitive Exams
 17. For Exams Like GPSC,PSI,CLERK,Mamalatdar, etc...
 18. TAT(Language,Maths & Science,Social Science, )
 19. Daily tests for GPSC Exam
 20. Daily tests for CAT Exam
 21. A Course for Constable Exam Preparation
 22. A Course for Clerk ( Highcourt clerk) Exam Preparation   

Click below Image for Joining and Submit Ur Form:
  

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE